No Image

กิริยาอาการ Societal Jet Lag ถ้าหากท่านเองตื่นเช้าเกินไปทำให้ตายเร็วได้

April 26, 2017 admin 0

อาการ Societal Jet Lag ซึ่งจะเป็นอาการที่เกิดขึ้น เมื่อนาฬิกาปลุกสั่งให้เราได้มีการลุกขึ้นทั้ง ๆ ที่ร่างกายของเราก็ยังไม่รู้สึกพร้อม คงจะมีผลทำให้เรารู้สึกได้ว่าเหนื่อยพร้อมกับล้าไปทั้งวัน โดยปกติร่างกายของมนุษย์ได้ถูกสร้างให้ตื่นเมื่อตะวันเริ่มส่อง […]