No Image

เกาะแฮนเดอร์สัน เกาะที่ต้องเจอกับตัวปัญหาขยะหนาแน่นที่สุดในโลก

May 24, 2017 admin 0

เมื่อทางสถาบันค้นคว้าทางทะเล พร้อมทั้งแอนตาร์กติกในแห่งรัฐแทสเมเนีย ได้มีการเผยเกี่ยวกับการศึกษาที่ได้มีกระบุว่า ริมหาด เกาะแฮนเดอร์สัน เป็นเกาะร้างอันห่างไกล ส่วนหนึ่งของหมู่เกาะพิตแคร์น ในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ได้กำลังเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกที่ได้ถูกกระแสน้ำพัดเข้าไปที่เกาะจนได้มีจำนวนขยะมากยิ่งขึ้น ที่สุดในโลกกันเลย โดยได้มีขยะเป็นจำนวนมากถึง […]