No Image

เกมส์ Dynasty Warriors: Unleashed กับการฉลองเปิดเทอมในระบบการต่อสู้ PVP 1:1 กับตัวละครใหม่

May 27, 2017 admin 0

เกม  Dynasty Warriors: Unleashed เกมที่ผู้เล่นแต่ละคนต่างก็ให้ความสนใจกับรูปแบบเกมส์นี้กันเลย เมื่อได้มีการเปิดเทอมด้วยระบบภายในการต่อสู้ PVP 1:1 และได้พบกับ สองตัวละครใหม่ […]